HVORFOR SKER DET?

Joachim


-Når jeg hører om kærestevold, så tænker jeg, at det er forfærdeligt, at man kan komme så langt ud. Det er jo et problem både for pigen og fyren. Begge har brug  for hjælp, for der må jo være en grund til, at man slår.

Joachim Boldsen

 

MAGT OG KONTROL

Det er ikke i orden at udsætte sin kæreste for vold. Men der er en grund til, at det sker.

Kærestevold handler om magt og kontrol. Mange, der begår vold, har en lav selvfølelse. De føler måske, at deres liv er ude af kontrol, og de tror, at de kan få kontrol ved at få magten over en anden person, fx kæresten. Selvom den taktik ikke virker, vil de fortsætte med at bruge vold, indtil nogen tør tale højt om problemet og hjælpe dem med at få hjælp.

Risikoen for at bruge vold over for kæresten er større for unge der:

 • ikke ved hvordan de ellers skal komme af med deres vrede eller frustration
 • misbruger alkohol eller stoffer
 • er venner med nogen, der begår vold
 • har et lavt selvværd
 • har problemer med at følge med i skolen
 • mangler støtte hjemmefra og har været udsat for omsorgssvigt
 • har været vidne til vold i hjemmet


Dette er ikke undskyldninger for at bruge vold. Det fortæller kun, at unge med disse problemer skal have hjælp. 

 


MYTER OM KÆRESTEVOLD

Et skridt på vejen til at undgå kærestevold er at aflive myterne om den. Myterne er med til at undskylde og opretholde volden, og de kan medvirke til, at nogen bliver i et voldeligt forhold. Derfor skal de aflives. Det er især vigtigt at få bugt med myten om, at volden »ikke kan ske for mig«.

 • Myte: At volden opstår pludseligt, som et lyn fra en klar himmel. Der er næsten altid en lang psykisk optakt med forskellige trin, hvor situationen bliver mere og mere truende og alvorlig.
 • Myte: At kvinden ikke kan gøre noget for at undgå volden. Der er flere muligheder for at reagere, hvis man lytter til sine følelser og handler ud fra dem.
 • Myte: At volden ikke sker for mig, »det er kun de andre« Hvis man ikke kender til kærestevold, er det nemt at overse faresignalerne. Hvis man ved noget om problemet, er man mere forberedt, hvis det skulle ske.
 • Myte: At kvinden provokerer manden til at slå. Ingen kan provokere nogen til at slå - der er altid andre muligheder end vold. At bruge vold i et forhold er den voldelige kærestes valg og ansvar. Der er ingen undskyldning for vold.
 • Myte: At alkohol er grunden til, at kæresten slår. Alkohol har ikke større betydning for kærestevold end for andre voldsformer. Og selvom alkohol er indblandet i nogle episoder, er det hverken årsagen til eller en undskyldning for vold.


Hvis du har været udsat for vold i familien, kan det være et vigtigt redskab i din bearbejdelses- og helbredelsesproces at lære at forebygge vold. Men det kan ikke erstatte den hjælp, du kan få hos en professionel rådgiver eller behandler eller i en gruppe med andre, der har oplevet volden på egen krop.

Stil dig selv spørgsmålet: Er min selvfølelse god nok, og hvordan kan jeg se det i min dagligdag og i mit kæresteforhold?

PODCAST 3:
FØLGEVIRKNINGER


podcast

Hent podcast
Hør podcast

Se alle podcasts.


Hvem udsættes for kærestevold?


Volden kan ske for alle uanset alder, religion, uddannelse eller økonomisk baggrund. Kærestevold sker både i heteroseksuelle og homoseksuelle forhold.

Både unge kvinder og unge mænd er udsat for kærestevold. Mere end dobbelt så mange kvinder end mænd bliver udsat, og mange opfatter det da også som et kvindeproblem. For de fleste gælder det, at kærestevold er svært at snakke om. Også mænd som rammes, har svært ved at fortælle om det.

Ved at turde snakke om det kan vi være med til at skabe et samfund, der ikke tolererer eller accepterer kærestevold i nogle af dens former.